Cennik

OFERTA CENOWA
rodzaj godzin/dzień; grupa "Maluszki" (6mc - 18mc) grupa "Starszaczki" (od 18 mc)
abonament 4h dziennie 420 zł 400 zł
5h dziennie 520 zł 500 zł
6h dziennie 600 zł 600 zł
7h dziennie 700 zł 700 zł
8h dziennie 750 zł 750 zł
>8h dziennie 800 zł 770 zł
karnet miesięczny 50 h 420 zł 400 zł
100 h 620 zł 600 zł
wpisowe
450 zł - płatne jednorazowo w przypadku umowy na czas nieokreślony, przy czym Klub pokrywa pierwszą opłatę polisy ubezpieczeniowej, każdą kolejną opłaca Rodzic
(kwota do 50 zł/rok)
Godzina opieki w dniach od poniedziałku do piątku (7-18) - 10 zł,
- każda kolejna godzina 8 zł
Weekendy (po co najmniej 2-dniowym wyprzedzonym zapisaniu Dziecka) - 20 zł
- każda kolejna godzina 15 zł
OPIEKA WAKACYJNA - za pełny miesiąc lipiec lub sierpień opłata
wynosi 800 zł
Koszt warsztatów muzyczno/plastycznych to 25 zł za 60 minut
Warunki

W przypadku wykupienia przez Rodziców abonamentu, Dziecko ma zagwarantowane miejsce w Klubie na cały okres żłobkowy. Reguluje to umowa sporządzona z Rodzicem/Opiekunem Dziecka i właścicielem Klubu. W ramach opieki karnetowej i na godziny, Maluch uczestniczy we wszystkich zajęciach, które odbywają się podczas przebywania przez nie w placówce. W przypadku wykupienia przez Rodziców karnetu miesięcznego, Rodzic sam ustala z opiekunem dni i godziny obecności swojego Dziecka w Klubie. Karnet należy wykorzystać w ciągu pełnego miesiąca. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na następny miesiąc. Karnet miesięczny nie gwarantuje Dziecku miejsca na następny miesiąc. Istnieje możliwość dokupienia godzin, bądź wykupienia karnetu w trybie comiesięcznym poprzez sporządzenie umowy na czas określony wówczas Dziecko zostaje zapisane na listę klubowiczów i objęte jest ubezpieczeniem. Koszt zapisu Dziecka w takim wypadku wynosi 450 zł.
Pobyt dziecka na karnet bądź na godziny prosimy zgłaszać
przynajmniej 2-3 dni wcześniej.
Copyright © By Olinkowy ogródek
Odwiedziło nas: